Baltic Dry Index verliest weer terrein


De Baltic Dry Index staat voor de tweede achtereenvolgende week zwaar onder druk. Aanleiding zou een afnemende vraag naar transport van ijzererts zijn.

De index, die de gemiddelde vrachtkosten voor droge bulkgoederen als kolen, ertsen en granen meet, daalde deze week 16 procent tot 1782 punten.