'Bank Delen zoekt met Oyens aansluiting bij banken'


Er is het Belgische Delen Private Bank veel aan gelegen om met het overgenomen Oyens & Van Eeghen aansluiting te vinden bij de grootbanken in Nederland - ook al kan dat met denkbare overnames van pakweg 100 miljoen euro lang duren.
Pim Baljet en Frederik Braet