Banken anticiperen op speerpunten AFM


De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aangekondigd de lat dit jaar hoger te leggen voor alle sectoren waarop zij toezicht houdt.

Banken anticiperen daar al op.