Banken breiden aandelenexposure niet uit


De aandelenmarkten kenden de afgelopen maanden een flinke opleving. Toch hebben ABN Amro MeesPierson, ING en Rabobank de weging van aandelen in de ­beleggingsportefeuilles van de klanten voor wie zij beleggen niet opgehoogd.

De weging van aandelen in de portefeuilles van alle drie de banken is ‘neutraal’. Ze vinden eensgezind dat de onzekerheden op de markt nog te groot zijn om echt richting te bepalen.

‘Uiteraard hadden wij terugkijkend onze aandelenpositie wel uit moeten bouwen. Nu hebben we niet ­geprofiteerd van de opleving’, zegt hoofd beleggingsstrategie Ben Steinebach van ABN Amro Mees Pierson. ‘Maar dat is makkelijk praten achteraf.’