Banken: einde exotische derivaten


Complexe derivaten op gestructureerde financiële producten gaan verdwijnen. Dat zeggen grote banken in antwoord op een enquête van kredietbeoordelaar Fitch.

De kredietbeoordelaar heeft 26 grote banken uit elf landen gevraagd wat de invloed is geweest van de kredietcrisis op de markt voor kredietderivaten en gestructureerde producten.