'Banken leren te weinig van Libor-affaire'


Banken doen nog altijd te weinig om te voorkomen dat hun medewerkers de vaststelling van financiële referentieprijzen zoals valutakoersen en rentetarieven manipuleren.
DNB

Dit concluderen Frank Elderson van de Nederlandsche Bank (DNB) en Gerben Everts van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een interview met Het Financieele Dagblad.

Het tweetal sprak met de krant voor een toelichting op een inventariserend onderzoek naar de totstandkoming en het gebruik van financiële benchmarks, de risico’s van manipulatie en de mate waarin Nederlandse financiële instellingen deze integriteitsrisico’s weten te beheersen.

Volgens de twee toezichthouders vervullen benchmarks een belangrijke functie in het financiële systeem. Maar het bijdragen aan of gebruiken van benchmarks brengt ook risico’s met zich mee. Financiële instellingen beheersen deze risico’s nog niet voldoende. Het is daarom belangrijk dat zij de beheersing in een hoger tempo op orde brengen.