Bedrijfsrisico's stijgen door grondstoffenschaarste


Door toenemende schaarste, wet- en regelgeving en maatschappelijke druk kunnen bedrijven die een gebrekkig risicomanagement hebben een risicofactor worden.