Beheerd vermogen Aberdeen stijgt 13,4%


Aberdeen Asset Management heeft in de afgelopen zes maanden het vermogen onder beheer met 13,4 procent zien toenemen tot 212,3 miljard pond.

Het vermogen groeide zowel door positieve koersbewegingen als een instroom van nieuw kapitaal voor de aandelenfondsen. De overige beleggingscategorieën hadden te maken met een uitstroom.