Beheerd vermogen Kempen met 30% toegenomen


Het beheerd vermogen van de asset management-onderdelen van Kempen is in 2017 toegenomen van 34,8 miljard euro naar 45,5 miljard euro. Hiervan was 9 miljard euro netto-instroom en 1,7 miljard euro het gevolg van positieve koerseffecten.