Beheerd vermogen Triodos IM daalt


Het totale vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde beleggingsfondsen is in de eerste helft van 2014 met 4 procent gedaald tot 2,4 miljard euro.

Dit was hoofdzakelijk toe te schrijven aan de overdracht begin dit jaar van het Ampere Equity Fund aan fondsenaanbieder DIF Management B.V. Het Ampere-fonds had op het moment van overdracht 221 miljoen onder beheer.

Onderliggend steeg het beheerd vermogen van Triodos IM met 5 procent. Dit is minder dan de 8 procent groei in dezelfde periode vorig jaar.

En de hoge kosten: 0.5% bij kopen, 0.5% per jaar aan fee en 0,5% bij verkoop telt zeker niet mee?
paternoster