Beheerportefeuilles banken: Rabo aan kop


De neutrale modelportefeuilles van de vijf grootste private banks in Nederland laten dit jaar ruime dubbelcijferige rendementen zien. Rabobank kan de beste performance voorleggen.
Taoufik Boussebaa, Rabobank