'Belang van cashflow-matching benadering neemt toe'


Meer dan 60 procent van de Europese pensioenfondsen heeft een negatieve kasstroom en dit percentage blijft groeien. Daarom wordt het voor dergelijke fondsen steeds belangrijker om continu gespitst te zijn op cashflow gedreven beleggingsoplossingen om gedwongen verkopen te voorkomen, zoals bij een beurskrach het geval kan zijn. 
Anton Wouters, BNP Paribas Asset Management