'Belasten werkelijk rendement goed mogelijk'


De nieuwe manier waarop het kabinet vanaf 2017 vermogen wil gaan belasten, roept weerstand op. Critici zetten vraagtekens bij de aanname dat een groter vermogen ook vanzelfsprekend tot een hoger rendement leidt.
 staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën

Belastingdeskundigen bestrijden dat zo'n aanname onvermijdelijk is, omdat een belasting over werkelijk behaalde rendementen uit vermogen te ingewikkeld zou zijn, zoals staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën (foto) beweert.

Volgens fiscalisten is een belastingheffing op basis van werkelijke gerealiseerde rendementen heel goed mogelijk. Zij wijzen er op dat zo'n belasting alleen maar eenvoudiger is geworden, sinds banken in de strijd tegen belastingontduiking steeds meer gegevens over hun klanten moeten opgeven aan de belastingdienst. Belastingdiensten binnen de Europese Unie zijn verplicht om gegevens over vermogen en vermogensinkomsten vanaf belastingjaar 2016 onderling uit te wisselen, als die betrekking hebben op buitenlanders.

Een goede belegger zorgt voor de nodige spreiding en zal derhalve ook bezit hebben buiten de EU. Nederland heeft nu eenmaal niet de macht van de USA (FACTA)en kan de nodige informatie dan ook niet op een gelijke wijze afdwingen. Gezien het feit dat de grootste financiële markten zich buiten Nederland afspelen, zal de belegger dan ook daar zijn/haat grootste belang hebben ondergebracht. De werkelijke situatie zal derhalve nimmer transparant zijn en dientengevolge niet 100% af te stemmen. Los van dit feit zou het goed zijn de inkomsten toe te kennen aan Box I, zodat diegenen zonder "inkomen" ook iets bijdragen aan de "inkomensafhankelijke zorgverzekering".
jps@personalvalue.nl