Belastingkamer: Fictief rendement van 4% wél te halen


Spaarders hebben vandaag een belangrijke nederlaag geleden in de strijd tegen het ministerie van Financiën. De belastingkamer van de rechtbank van Zeeland/West-Brabant heeft in een proefproces bepaald dat de hantering van een fictief rendement van 4 procent voor beleggers en spaarders niet in strijd is met Europese verdragen.
Belastingkamer doet uitspraak

Het proefproces was aangespannen door de Bond van Belastingbetalers die zegt 1,8 miljoen belastingbetalers in Nederland te vertegenwoordigen.