Belegd vermogen 300 grootste pensioenfondsen daalt


Het belegd vermogen van ’s werelds grootste pensioenfondsen is afgelopen jaar licht gedaald. Met ABP en Zorg en Welzijn heeft Nederland nog altijd twee pensioenfondsen in de top 10.
Pensioenfonds ABP