Belegd vermogen Triodos-fondsen niet gegroeid


Het beheerd vermogen van Triodos Investment Management is de eerste helft van dit jaar nagenoeg stabiel gebleven op 3,3 miljard euro.
Triodos Investment Management