Beleggen in de lasten en lusten van de vergrijzing


De babyboomgeneratie biedt volgens themabeleggers volop kansen. Beleggen in de hang naar luxe van de kapitaalkrachtige pensionado ligt voor de aanhangers van deze trend voor de hand, maar ook aan de enorme problemen die vergrijzing met zich meebrengt valt volgens hen geld te verdienen.

In 2050 telt de wereld meer dan twee miljard mensen met een leeftijd van boven de 60. Dat is dan meer dan 20 procent van de bevolking, terwijl dat percentage in de jaren '90 nog maar op 10 procent lag. De oorzaak zit in dalende geboortecijfers en het feit dat de levensverwachting gemiddeld genomen omhoog gaat.