'Beleggen is een econometrisch spel geworden'


De beleggingspraktijk wordt vandaag de dag geregeerd door indexdenken. Fundamenteel beleggen verliest steeds meer terrein aan quant- en passief beleggen. Het resultaat is een oriëntatie die teveel op de korte termijn gericht is en een investeringsketen die te lang is.
Willem Schramade, Sustainable Finance Factory

Een passage uit het nieuwste boek van Willem Schramade (foto), oprichter van de Sustainable Finance Factory. In “Duurzaam Kapitalisme” schetst de oud-portfoliomanager de dwaling van de financiële sector, maar ook de manier waarop deze sector kan bijdragen aan een ander, meer toekomstbestendig kapitalisme.