Beleggers hollen en masse naar de private markten


Particuliere schuldenfondsen gaan door een sterke periode. Het beheerde vermogen van in Luxemburg geregistreerde fondsen is dit jaar met 36 procent gestegen tot 108 miljard euro. Deze ontwikkeling vindt plaats tegen de achtergrond van het feit dat grote institutionele beleggers een deel van hun portefeuilles verschuiven van publieke- naar private markten.
Valeria Merkel, KPMG Luxemburg