Beleggers strepen de middenklasse af


De Verenigde Staten hebben de weg naar economische groei gevonden. Maar die groei komt de middenklasse niet ten goede − integendeel. Voor beleggers is dat een belangwekkend gegeven.
Hollister, middenklasse,

Beleggers wijken uit naar bedrijven die zich op de onder- en bovenkant van de samenleving richten.

De belangrijkste pijler van het economisch succes in Amerika is, naast de opwaartse mobiliteit, altijd de bloeiende middenklasse geweest. Maar de American Dream lijkt verder weg dan ooit. President Barack Obama houdt nu al zes jaar retorisch bekwame speeches over het probleem.