Beleggers vragen: Waar in de cyclus zitten we?


Welkom in de schildpadcyclus, zo verkondigde Deutsche Asset & Wealth Management onlangs. Wereldwijd zal het herstel trager verlopen dan voorheen, maar langer aanhouden. Dat hangt onder meer samen met de schuldafbouw in de ontwikkelde landen, maar ook met de inflatie, die voorlopig geen roet in het eten zal gooien.
Anna Stupnytska

In een dergelijke omgeving kan de volatiliteit op aandelenmarkten nog jaren laag blijven, wat volgens het fondsenhuis over het algemeen gepaard gaat met stijgende koersen.