Beren hebben geen respect


Duurzame aandelenbeleggers worden even hard door de beren aangevallen als andere beleggers. Fiscaal gestimuleerd sparen en beleggen onttrekt zich aan de berenklauwen.