Beroemde aandelenanalist: 'Kans op bearmarkt klein'


Ja, er is economische vertraging gaande, en politieke onrust is bijna óveral aan de orde van de dag. Maar uiteindelijk zullen bedrijfswinsten en rentetarieven bepalend zijn. Geopolitieke problemen veroorzaken slechts tijdelijke angst en hebben geen blijvend effect op marktprestaties.
Byron Wien

Desalniettemin is sky nu niet de limiet, er zijn op dit moment groeivertragingen opgetreden in o. a. mobiele markt (en de aanverwante industrie als chipmarkt), autoindustrie en verzadiging in vastgoed die min of meer de symptomen van stagflatie op micro niveau vertonen; namelijk hoge prijzen en laag of geen groei. Al met al komt dat tot dusver neer op een komkommermark.
hosseiniank@yah...