Bescherming gezocht in absolute return


Met lagere rendementsperspectieven voor traditionele beleggingen komen alternatieven weer in beeld. De recente marktvolatiliteit vernauwt de beleggersfocus verder tot zogenoemde 'absolute return'-strategieën.
Guy Stern

Nadat obligaties drie decennia de wind mee hadden en aandelen meerdere jaren sterke stijgingen hebben gekend, vrezen beleggers dat de beurzen op een keerpunt staan. Beide beleggingscategorieën stonden de laatste maanden zwaar onder druk. Dit zaait twijfel over de veronderstelde diversificatievoordelen van het combineren van de twee. En intussen lijkt hun volatiliteit alleen maar toe te nemen.