Besluit met provisieverbod aangepast naar RvS


Aan de hand van de reacties die het Ministerie van Financiën heeft gekregen op de eerder gehouden internetconsultatie over het provisieverbod rondom beleggingsdienstverlening en gesprekken die hierover met het veld zijn gevoerd, is het conceptbesluit hierover aangepast. 

Dit aangepaste Wijzigingsbesluit financiële markten 2014 ligt nu voor advies bij de Raad van State.