Beste van de week: de "Legends" zijn back in town


Daar waren ze weer: de "Legends", zoals Amerika's bekendste hedgefondsmanagers worden genoemd. Eén keer per jaar reizen ze collectief af naar Amsterdam voor Legends 4 Legends en hun goede doelendiner 'Alternatives 4 Children'. Bij aankomst schoot onze redacteur vanaf het IJ bovenstaande foto met zijn inschatting dat het luxeschip van één van de aanwezige legendes was.
Cruiseschip op het Amsterdamse IJ

Zekerheid kregen we daarover niet, maar het schip riep gedachten op aan de puissante rijkdom van deze masters of the universe. Zo slaagde Bill Ackman, de oprichter-manager van Pershing Square erin om in negen maanden tijd een rendement te boeken op zijn beleggingen van bijna 55 procent. Zijn persoonlijke winst hierop bedroeg ruim 200 miljoen euro. 

Tegen die achtergrond van hedgefondsen die, na een aantal zwakke jaren, weer back on track zijn en de hoogste rendementen boeken sinds 2009, is het interessant dat de belangenverenigingen van de financiële sector vrijwel allemaal in geweer zijn gekomen tegen de plannen van staatssecretaris Snel om de heffing op inkomen uit beleggen te verhogen. De belangenverenigingen zijn er op tegen, vooral omdat ze denken dat burgers met een kleinere beurs tot meer risicovolle profielen worden verleid, of dat het veel moeilijker zal worden om langere termijndoelen zoals een zorgeloze oude dag te realiseren.

Het fictieve rendement waarmee staatssecretaris Snel speelt, namelijk meer dan 5 procent per jaar op aandelen én obligaties, wordt in het Fondsnieuws-magazine aan de kaak gesteld door obligatiespecialisten en strategen. Aanleiding is de negatieve rente, die volgens Chris Iggo, CIO vastrentende waarden bij AXA Investment Managers, het gevolg is van veel ontwikkelingen die tot een lager renteregime hebben geleid.

In dat kader wijst hij op het ‘gedrag’ van grote marktparticipanten. ‘Pensioenfondsen en verzekeraars kennen een duratiekloof, het verschil tussen de gemiddelde looptijd van de verplichtingen en de gemiddelde looptijd van de activa. Met dalende rentes stijgt de duratie van hun verplichtingen, wat hen dwingt obligaties te kopen met langere looptijden. Dit drukt de rentes verder’, zegt Iggo.

De lange rente is ook een uitdaging voor Kommer van Trigt, de gewezen obligatiebelegger van Robeco die thans als CIO van De Nederlandsche Bank een portefeuille beheert van 19 miljard euro. Van Trigt heeft mischien wel de meest complexe beleggersbaan van Nederland, want het geld moet stante pede kunnen worden ingezet voor interventies.

Lagere winstverwachtingen 

De negatieve ontwikkelingen op het terrein van economie en markten zullen ervoor zorgen dat Europese en Amerikaanse bedrijven hun winstverwachtingen binnenkort neerwaarts zullen bijstellen. Het breekpunt van de nominale groei is in zicht. Voor Kempen reden om aandelen voorlopig links te laten liggen, aldus CIO Lars Dijkstra.

Kritiek komt van de zelfbenoemde pensioenfilosoof Martin ten Cate. Volgens hem heeft alle ellende ronte lage rentes en de gehgaperde dekkingsgraad van pensioenfondsen te maken met het feit dat er te veel gespaard wordt en er dientengevolge veel te veel geld en rijkdom in de wereld is. Hij bepleit een revolutie: vervang het kapitaaldekkings door een omslagstelsel en stop met de pensioenfondsen zoals we die nu kennen. Tijd voor een echte hervorming, zegt Ten Cate.

Hanneke Smits, Nederlands machtigste vrouw in The City, heeft ook haar zorgen: lage rente, Brexit en een dreigende recessie, vertelt ze in een gesprekt met Fondsnieuws.

Kies voor stockpicking

Het positeve geluid kwam van Han Dieperink. Hij vindt dat de reactie op negatieve rente en lage winsten, gezocht moet worden in het aloude stock picken. Zo zijn we weer terug bij Bill Ackman die er in enkele maanden 200 miljoen euro rijker van is geworden. 

Fondsevent 2019

Tot slot, ondanks alle zorgen om morgen hebben we maandag op de 12e editie van het Fondsevent stevig om onszelf en om de (beperkingen van de) menselijke soort gelachen. Het was een mooie inspirerende bijeenkomst. We hunkeren naar die van volgend jaar, op 28 september, al vervult het feit dat het om jaargang 13 gaat ons wel met enige zorgen. ;-)