Beste van de week: ondertussen bij de banken...


Reikhalzend kijken onze lezers twee keer per jaar uit naar het onderzoek naar de modelportefeuilles van de vijf grootste private banks van Nederland. We kijken dan naar de rendementen van een neutrale beheerportefeuille voor een klant met een vermogen van 1,5 miljoen euro.
Zuidas

Eind 2019 konden ABN Amro, ING, InsingerGilissen, Rabobank en Van Lanschot allemaal ruime dubbelcijferige rendementen overleggen. Rabobank deed het destijds het beste, door als enige de markt na alle kosten nipt voor te blijven.

Een half jaar later is het beeld anders. Dit keer haalden alle vijf de deelnemers aan het terugkerende onderzoek van Fondsnieuws-journalisten Lenneke Arts en Yvonne Schreuder een negatief rendement over de eerste jaarhelft. En het was ING die nu als enige de markt voor bleef. 

Henry van Heijster zei in een reactie dat de bank deze prestatie voornamelijk dankt aan het selectie-effect. 'Fondsen als het Robeco Global Consumer Trends Equities, Fidelity Global Consumer Industries en NN Healthcare haalden een positief rendement én versloegen hun benchmark', aldus de investment manager.

V-vormig herstel

Intussen zoomde hoofdredacteur Cees van Lotringen in op één van de banken. Hij sprak met Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen over de asset allocatie en de inrichting van de klantportefeuilles van de bank. 

Van Leenders waarschuwde in het podcast-gesprek dat hij had met Fondsnieuws voor de gevolgen van een economie die ver onder zijn capaciteit opereert. Dat levert deflatoire druk op, zeker als de werkloosheid tegelijkertijd stijgt en loonsverhogingen uitblijven, aldus de strateeg. 

Over het V-vormig herstel, waar veel over wordt gesproken, zei Van Leenders dat we nu wel op het hoogtepunt zitten van die beweging. 'Deze gecombineerde monetaire en fiscale financiering gaan we niet volhouden', aldus de strateeg, die overigens geen zware correctie verwacht.

De rol van een bijkantoor

Door naar InsingerGilissen, de bank die stopt als zelfstandige dochter van Quintet en doorgaat als filiaal. In een analyse vroeg Cees van Lotringen zich hardop af of de bank hiermee gebruik kan maken van een maas in het Europees Paspoort.

'Nu een lokale bank als InsingerGilissen zijn bankvergunning inlevert en wordt omgezet in een bijkantoor, is het niet langer een juridisch zelfstandige entiteit maar een onderdeel (een vestiging) van het hoofdkantoor. Aangezien het hoofdkantoor haar zetel in een andere lidstaat heeft, dient voor het openen van het bijkantoor in de andere lidstaat weliswaar een notificatieprocedure te worden doorlopen, maar is in de andere lidstaat (dan het vestigingsland) geen vergunning nodig. Het bijkantoor is dan onderdeel van het toezicht door de toezichthouder van het hoofdkantoor - in casu de centrale bank van Luxemburg - met uitzondering van het integriteits- en gedragstoezicht.'

Leidt het Europees Paspoort wel tot het beoogde "level playing field" in de Europese Economische Ruimte (EER) die behalve uit de Europese Unie, ook bestaat uit Noorwegen, Liechtenstein en IJsland, klonk het bij toezichthouders, juristen en consultants.

Consolidatie bij vermogensbeheerders

Intussen was er weer een goed gelukte koffie-afspraak in de wereld van het Nederlandse zelfstandige vermogensbeheer, zo bleek uit een vrijdag gedeponeerd fusievoorstel. Wederom ging het om de fusiepartij die niet stilzit: Auréus. De nieuwste loot aan de boom is Amfora Vermogensbeheer uit Goes. 

Inmiddels heeft de vermogensbeheerder 1,5 tot 2 miljard euro vermogen onder beheer, dankzij de samenvoeging van inmiddels zes partijen. Een uitdagende exercitie in het zelfstandige vermogensbeheer, waar vaak gewezen wordt op de moeite om de neuzen dezelfde kant op te krijgen na een fusie. Het zijn tenslotte ondernemers die ooit bewust hebben gekozen voor een eigen weg.  

Maar volgens CIO Jeroen van Lom is dat bij Auréus prima gelukt, zo vertelde hij in een gesprek met Lenneke Arts. Het beleggingsbeleid van de fusiepartij staat, met de "smaken" actief, markt & factor, sustainable en individuele aandelen. 

Van Auréus kwam overigens ook nog ander nieuws deze week, en wel uit de koker van onderzoeker Emily Allen, die haar scriptieonderzoek deed met medewerking van de vermogensbeheerder. De risicobereidheid van beleggers neemt na een crisissituatie, zoals de uitbraak van het coronavirus, sterk af, luidde de conclusie van Allen. Het concept van rationele beleggers en de risicoprofielen die uit vragenlijsten worden gedestilleerd staat wat haar betreft ter discussie.