'Beter een tracker dan Aegon Euro Fonds'


Beleggers in het Aegon Euro Fonds en in iets mindere mate in het SNS Wereld Aandelenfonds moeten zich afvragen of er geen beter alternatief is voor hun beleggingen.

Die fondsen blijven zo dicht bij hun benchmark dat een indextracker of een goedkoper ander beleggingsfonds naar alle waarschijnlijkheid een beter rendement biedt.