Betterment: Dit is pas het begin van de robo-adviseur


Zal de robo-adviseur de adviseur van vlees en bloed volledig vervangen? Nee. Maar door een computer gegenereerd financieel advies zal wel een grote rol van betekenis gaan spelen.
Jon Stein, Betterment

Dat verwacht Jon Stein, oprichter en chief executive van Betterment, de grootste, volledig geautomatiseerde vermogensbeheerder van Amerika.