Beursgenoteerde infrastructuur als inflatiehedge


Doordat veel beursgenoteerde infrastructuurbedrijven inflatie rechtstreeks doorberekenen aan hun klanten, kunnen beleggers ze gebruiken als hedge tegen de oplopende inflatie. Communicatietorens, tolwegen en in mindere mate vliegvelden presteren goed in een hoge-inflatie-omgeving. Amerikaanse spoorwegbedrijven en energietransportbedrijven profiteren intussen van de hoge grondstofprijzen.
Thomas van der Meij, VLK