'Bewijs risicocompensatie Illiquide aandelen zwak'


Hoewel verschillende wetenschappelijke studies erop wijzen dat illiquide aandelen het beter moeten doen dan liquide aandelen ter compensatie voor het hogere risico van deze aandelen, is het bewijs voor dit liquiditeitseffect bij aandelen zwak.
David Blitz