'Bij intakegesprek is mindset adviseur essentieel'


Vragenlijsten die klanten bij intakegesprekken worden voorgelegd om het risicoprofiel te bepalen zijn wel degelijk van waarde, maar belangrijk daarbij is vooral ook de mindset waarmee een adviseur het gesprek ingaat.
Tim Mortelmans, AFM

Die opvatting huldigde Tim Mortelmans (foto), hoofd doorlopend onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten tijdens een door VBA Beleggingsprofessionals georganiseerde bijeenkomst over 'inventarisatie van de risicobereidheid' van klanten.