Bijstelling SFDR-classificaties is 'onvermijdelijk'


Het is onvermijdelijk dat sommige asset managers eerder gegeven SFDR-classificaties voor hun fondsen opwaarts of neerwaarts moeten bijstellen. Wel is het de vraag of deze classificatie momenteel daadwerkelijk zoveel zegt over de duurzaamheids-ambities van een fonds.
Randy Pattiselanno, Dufas