Bill Gross ziet noch rentedaling noch tapering


Bill Gross houdt beleggers voor dat zij er op moeten anticiperen dat de centrale banken nog jaren, ja zelfs decennialang, hun rente laag zullen houden.

Daarom is hij ook niet bang dat er een einde komt aan de goede lange termijnrendementen die er nog altijd op schuldpapier zijn te maken.

Hij schreef dat recentelijk in zijn investment outlook en hij herhaalde dat dindsag op Bloomberg Radio.