BinckBank ontvangt claims van € 9 miljoen


BinckBank heeft van twee groepen personen, van wie een aantal zich in een stichting heeft verenigd, twee afzonderlijke claims ontvangen. Het gaat in totaal om een bedrag van 9 miljoen euro dat geclaimd wordt. Het betreft onder meer klanten van het failliet verklaarde Montana Beheer van Rob van den Berg.

De online broker wordt verweten tekort te zijn geschoten in haar zorgplicht tegenover derden. BinckBank wijst elke aansprakelijkheid van de hand.