BlackRock: Divergentie opkomende markten


De forse kapitaaluitstroom die zowel medio vorig jaar als begin dit jaar zichtbaar werd in de opkomende landen ten gevolgde van de afbouw van het Amerikaanse stimuleringsprogramma laat zien dat er sprake is van een sterke divergentie in deze regio's. 

Niet alleen landen, maar ook sectoren in de opkomende markten zullen sterker divergeren, terwijl ook de volatiliteit zal toenemen. Dat verwacht BlackRock in zijn studie 'Emerging Markets on Trial'.