BlackRock eist concrete visie van bestuurders


Bestuurders van beursfondsen moeten hun aandeelhouders opvoeden door ze elk jaar 'een strategisch raamwerk' te bieden voor waardecreatie op de lange termijn. Daarin moet worden uitgelegd in welk 'eco-systeem' het bedrijf opereert, wat de kansen en bedreigingen zijn en welke invloed technologie en andere innovaties op hun verdienmodel hebben.
Larry Fink

Het management moet stoppen met elk kwartaal een indicatie te geven van de ontwikkeling van de winst per aandeel maar juist inzoomen op de progressie die is geboekt bij hun meerjarenplan. Het raamwerk moet daarom ook algemeen aanvaarde cijfermatige indicatoren bevatten. Alleen op deze manier kan het kortetermijndenken van beleggers en analisten worden gestopt.