BlackRock: Energie-aandelen en -obligaties riskant


De aandelenmarkten laten na de dip in oktober een sterke performance zien. Te danken is dat aan een combinatie van stimuleringsbeleid in Europa en Japan en aan de dalende olieprijzen, die volgens IMF-directeur Largarde goed zijn voor de economie, maar wat minder voor olie- en gasproducerende landen als Rusland.
Russ Koesterich, BlackRock

De dalende olieprijs zorgt voor winnaars en verliezers. Dat geldt ook voor de obligatiemarkten, waar de yield verder is gedaald. Zo ging de tienjarige Amerikaanse obligatierente omlaag van 2,31 naar 2,19 procent. In Europa tikte de Duitse Bund zelfs 0,7 procent aan. 

De grote winnaars op de aandelenmarkten bevinden zich in Duitsland en China, stelt beleggingsstrateeg Russ Koesterich (foto) van BlackRock in een marktvisie.