BlackRock: Nederlander in financiële winterslaap


Een internationaal onderzoek van BlackRock wijst uit dat relatief veel Nederlanders denken dat het wel goed zit met hun financiële toekomst. Gemiddeld houden ze 78 procent van hun portefeuille aan in de vorm van spaargeld.
Bob Hendriks

Voor het in opdracht van BlackRock uitgevoerde onderzoek werden meer dan 27 duizend mensen in 20 landen ondervraagd. De resultaten zijn samengevoegd in het rapport Investor Pulse.

Vertrouwen onterecht

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders zelfverzekerd zijn over hun financiële beslissingen, maar dat dit zelfvertrouwen soms onterecht is. Ze hebben niet alleen een positievere kijk op hun financiële toekomst dan andere Europeanen (51 tegenover 47 procent), maar zijn ook optimistischer dan in het onderzoek een jaar geleden (toen 44 procent positief was).

Meer dan de helft van de Nederlanders (53 procent) vertrouwt erop de juiste beslissingen te nemen als het om sparen en beleggen gaat. Dit zelfvertrouwen is soms echter onterecht, aldus BlackRock. Slechts 38 procent zegt zich serieus bezig te houden met de financiële planning, tegenover een gemiddelde van 52 procent voor alle Europese landen.

Vooral spaargeld

Veel Nederlanders denken dat spaargeld 'achter de hand' een veilige manier is om meer greep op hun financiën te houden. Als gevolg hiervan wordt 78 procent van de Nederlandse portefeuilles in spaargeld aangehouden. Dit is het hoogste percentage van heel Europa, constateert BlackRock.

Nederlanders gaven aan in te zien dat ze eigenlijk minder dan de helft als spaargeld zouden moeten aanhouden. Gemiddeld werd 42 procent als het ideale percentage genoemd. Maar toch zijn velen van plan in de komende 12 maanden nog meer te gaan sparen.

Financiële winterslaap

Bob Hendriks (foto), hoofd retail Nederland bij BlackRock, zegt over de onderzoeksresultaten: 'Tegen de achtergrond van een aanhoudend lage rente en het effect van inflatie op spaartegoeden, maar ook de toenemende nadruk van de overheid op de persoonlijke verantwoordelijkheid voor de financiële toekomst, is het zorgwekkend dat de meeste Nederlanders in een "winterslaap" blijven als het om hun financiën gaat.'

Hij noemt het 'raadzaam' in actie te komen en door middel van een 'financiële routine' het heft in handen nemen. Ook blijkt uit het onderzoek dat een minderheid van de Nederlanders wel goed weet hoe ze dit moeten aanpakken. 'Van deze mensen, die lang niet allemaal tot de zeer vermogende Nederlanders behoren, kunnen ook anderen veel leren', aldus Hendriks.