BNG veiligste bank van Nederland


In de top tien van een ranglijst van de vijftig veiligste banken van de wereld opgesteld door

Global Finance staan drie Nederlandse banken. Bank Nederlandse Gemeenten staat op de derde plek en is volgens de opstellers dus de veiligste bank van Nederland. Zesde op de lijst is Rabobank. De Nederlandse Waterschapsbank staat gedeeld zevende.