BNY Mellon: Beheers downside grondstoffen


Grondstoffen zijn nog steeds interessant gezien voordelen als spreiding en inflatiebescherming. Beleggers moeten dan wel de onaantrekkelijke rendementen en perioden van hoge volatiliteit zien te onzeilen.
Yee

Teruggekomen van de 'long-only' benadering, heeft BNY Capital een 'long-biased' strategie opgezet, die de mogelijkheid biedt op opportunistische wijze te switchen. Dit zou de voordelen van inflatie-tracking, een beter totaalrendement met minder volatiliteit en beperktere dalingen moeten combineren.