Bosch: Laat CPB pensioenen narekenen


Uitholling van pensioenbuffers had vele gedaanten en is intussen wel voldoende uitgekauwd. Het is nu tijd dat een officiële instantie als het CPB klaarheid schenkt, anders blijft dit sudderen.

Dat schrijft Frits Bosch van Bureau Bosch in een reactie op de kritiek op de door hem aangeleverde berekeningen voor het programma Zembla over de pensioenbeleggingen.