Bpf Banden- en Wielenbranche kiest voor Kempen


Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche, met een belegd vermogen van circa 600 miljoen euro, heeft Kempen Capital Management aangesteld als fiduciair manager.
Paul Gerla

Het pensioenfonds heeft 18.000 deelnemers. Kempen gaat het fonds bijstaan met strategische advisering, managerselectie en monitoring, en risicomanagement.

Om een Golden n Earring van dit artikel af te leiden: fiduciair manager luister naar institutionele beleggers.
hosseiniank@yah...
Correctie: om een Golden Earring van dit artikel te smeden moet fiduciair manager naar de institutionele beleggers luisteren.
hosseiniank@yah...