'Brazilië uitschieter onder Bric-landen'


De opkomst van de middenklasse is een belangrijke garantie dat Brazilië de komende jaren sterk zal blijven groeien. 'Het maakt de economie minder gevoelig voor schokken van buitenaf. Bovendien is de afhankelijkheid van grondstoffen en energie verminderd.'

Will Landers, portfoliomanager van het Latin-America Fund van BlackRock, zegt dat in een gesprek met Fondsnieuws.