Breed verzet tegen regulering derivaten


Het verzet tegen regulering van de derivatenmarkt groeit. Internationale zakenbanken, effectenmakelaars en vermogensbeheerders wijzen in een brief aan de Europese Commissie op de gevaren van te strenge regels.

De Europese Commissie wil de handel in derivaten buiten de beurs om ('over the counter', otc) beter reguleren. Onderdeel van de plannen is onder meer standaardisering van de contracten en het verplicht storten van onderpand. Bedrijven gebruiken derivaten om risico's af te dekken.