'Brexit' frustreerde onderzoek AFM naar beheerders


De AFM heeft onderzoek naar vermogensbeheerpartijen die zich onvoldoende houden aan wet- en regelgeving in 2018 ingeperkt. Tevens heeft zij onderzoek naar fees en kosten van asset managers uitgesteld. Aanleiding was de aankomende Brexit en de krapte in de personele bezetting van de AFM.
AFM