Brexit legt schaduw over distributiebeleid fondshuizen


Meer dan de helft van de asset managers is bezig om zijn distributiestrategie aan te passen en om bovendien het aantal medewerkers in continentaal Europa de komende vijf jaar te verhogen in reactie op Brexit.
Londen