Brexit raakt vooral diensten en TMT in Nederland


Als het tot een brexit komt, zoals de huidige Britse regering beoogt, dan wordt Nederland harder geraakt dan andere EU-landen vanwege de sterke economische verwevenheid met dit buurland.