Brexit: zwaard van Damocles heet "Delegation rights"


De in Groot-Brittannië gevestigde asset managers hebben zich vrijwel zonder uitzondering goed voorbereid op de Brexit, waarvan de overgangsperiode met ingang van 1 januari 2021 zal zijn geëindigd. Het zwaard van Damocles is echter het fenomeen van "Delegation rights", die op de lange termijn 'niet in steen zijn gehouwen'. 
Maarten Slendebroek