Brussel verhoogt ambitieniveau duurzame financiering


De Europese Commissie heeft een zestal speerpunten benoemd om haar ambities op het terrein van duurzame financiering te verhogen. Eén daarvan is duurzame financiering. Zij heeft daartoe een verordening opgesteld om tot een Europese norm voor groene obligaties (EUGBS) te komen.
Europese Commissie, Brussel